04:14 EDT Chủ nhật, 26/05/2019

Menu

Liên kết website

Bộ giáo dục và đào tạo
Sổ liên lạc điện tử
Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng
Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu
Thiếu niên online
Tài nguyên GD

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức nhà trường

Quang cao giua trang

KÊ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ 2014-2015

Thứ bảy - 04/10/2014 11:16
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LIÊN CHIỂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số :       /QĐ-THCS NTN.     Hòa Khánh Nam, ngày    tháng 10  năm 2014
 
QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2014-2015

----------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM

            Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-UB ngày 16/07/2007 của UBND quận Liên Chiểu V/V thành lập trường THCS Ngô Thì Nhậm;
          Căn cứ Thông tư số: 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28.3.2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-PGD&ĐT ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu về Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2014-2015 ;
Căn cứ Công văn số 305/PGDĐT-THCS ngày 08/9/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trung học cơ sở năm học 2014 – 2015;
          Căn cứ Kế hoạch số        /KH-THCS NTN ngày  tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng trường THCS Ngô Thì Nhậm về việc kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2014-2015;
Căn cứ cuộc họp lãnh đạo của Trường THCS Ngô Thì Nhậm.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1.  Nay thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2014-2015 của trường THCS Ngô Thì Nhậm .
                       I.  Ông Trần Văn Đệ-Hiệu trưởng: Trưởng ban;
                      II.  Bà Bùi Thị Tuyết Hạnh-Phó Hiệu trưởng: Phó trưởng ban thường trực;
                      III. Bà Lê Thị Hồng Hải -Trưởng ban Thanh tra: Phó trưởng ban;
                      VI.Các Uỷ viên:

1. Ông Phan Hữu Trình ,Tổng phụ trách Đội; 
2. Bà Nguyễn Thị Lộc , Thư ký Hội đồng;
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương ,Tổ trưởng Tổ Ngữ văn; 
4. Bà Lê Thị Liểu ,Tổ trưởng Tổ Sử-Địa-GDCD; 
5. Bà Nguyễn Thị Trang , Giáo viên môn Địa lý;
6. Bà Lê Thị Mỹ Dung , Giáo viên môn Lịch sử;
7. Bà Đặng Thị Diệu Túy , Giáo viên môn GDCD;
8. Ông Nguyễn Thọ Phương ,Tổ trưởng Tổ Toán-Lý; 
9. Ông Trần Viết Tâm , Giáo viên môn Vật lý;
10. Bà Hoàng Thị Báu , Tổ phó Tổ Toán-Lý;
11. Bà Đặng Nguyễn Thị Hạnh , Giáo viên Toán-Tin
12. Bà Tống Thị Mỹ Yến , Giáo viên môn Toán;
13. Bà Đỗ Thị Thu Hương ,Tổ trưởng Tổ Hóa-Sinh; 
14. Bà Đoàn Thị Thanh Tùng , Giáo viên môn Hóa, Sinh;
15. Bà Đinh Thị Hoàn Hương ,Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh; 
16. Ông Đinh Nguyễn Hoài Trang ,Tổ trưởng Tổ Thể dục-Nghệ thuật; 
17. Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt , Giáo viên Âm nhạc;
18. Bà Phan Thị Ngọc Châu , Giáo viên Mỹ thuật;
19. Bà Nguyễn Thị Phượng , Tổ trưởng Tổ Văn phòng
 
         Điều 2. Ban kiểm tra nội giúp Hiệu trưởng làm nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học;

.        Điều 3. Các Ông (bà) Phó Hiệu trưởng,Tổ trưởng chuyên môn ,các Ông(bà) có tên trên căn cứ quyết định thi hành,quyết định nầy có hiệu lực từ ngày ký.
Nơi nhận :                                                                   HIỆU TRƯỞNG
-Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu   (Để báo cáo);
-Như điều 3( Để thực hiện);
-Lưu VP.

                                                                                    Trần Văn Đệ
 
  

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LIÊN CHIỂU
TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:        /KH-THCSNTN
Hòa Khánh Nam, ngày       tháng 9 năm 2014
 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM NĂM HỌC 2014 - 2015
--------------
           Căn cứ Công văn số 329/PGD&ĐT-THHC ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra  năm học 2014-2015;
          Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-PGD&ĐT ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu về Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2014-2015 ;
            Căn cứ Công văn số 305/PGDĐT-THCS ngày 08/9/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trung học cơ sở năm học 2014 – 2015;
           Trường THCS Ngô Thì Nhậm xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ hàng tháng của năm học 2014-2015 cụ thể như sau :
 

Tháng/ năm Nội dung công việc từng tháng
Tháng 09.2014
 
     1.Kiểm tra công tác tuyển sinh và việc huy động ra lớp.
     Thành phần : Đ/c Bùi Thị Tuyết Hạnh-Phó Hiệu trưởng; Nguyễn Thị Phượng - Nhân          viên phụ trách giáo vụ.
      2.Kiểm tra học sinh bỏ học.
     Thành phần : Đ/c Bùi Thị Tuyết Hạnh-Phó Hiệu trưởng; Nguyễn Thị Phượng - Nhân           viên phụ trách giáo vụ.
Tháng
10.2014
 
 
 
      1.Kiểm tra toàn diện 05 giáo viên ( Toán, Anh, Thể dục, Hóa-Sinh, Ngữ văn); Kiểm       tra nề nếp 04 lớp khối 6,7,8,9 và Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra 02 giáo viên; Hiệu           trưởng dự giờ 02 tiết; Phó hiệu trưởng dự 04 tiết.Thành phần : Ban kiểm tra ; Tổ                trưởng, Tổ phó chuyên môn, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.
       2. Kiểm tra hồ sơ sổ sách của cán bộ, giáo viên, nhân viên .
      Thành phần :  Tổ trưởng chuyên môn-Văn phòng.
       3.Kiểm tra dạy thêm học thêm.
      Thành phần : Tổ kiểm tra dạy thêm, học thêm ( theo Quyết định).
     4. Kiểm tra sổ đầu bài, kiểm tra sổ điểm lớn và xử lý học sinh bỏ học, vi phạm kỷ      luật.Thành phần : Bùi Thị Tuyết Hạnh-Phó Hiệu trưởng; Phan Hữu Trình - Tổng phụ          trách Đội, Nguyễn Thị Sửu –TBKL; Nguyễn Ngọc Oanh-GVTB; Nguyễn Thị Phượng-        Nhân viên phụ trách giáo vụ, Lê Tiến Đạt-Nhân viên Bảo vệ.
     5.Kiểm tra việc thu chi tài chính.
    Thành phần : Đ/c Trần Văn Đệ- Hiệu trưởng; Nguyễn Thị Kim Thành - Nhân viên kế toán; Hồ Thị Thu Hằng-Nhân viên Thủ quỹ.
 
Tháng
11.2014
 
 
     1.Kiểm tra toàn diện 04 giáo viên( Ngữ Văn, Sử, Tiếng Anh, Toán) ;kiểm tra nề nếp 04 lớp khối 6,7,8,9 và Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra 04 giáo viên; Hiệu trưởng dự giờ 02 tiết; Phó hiệu trưởng dự 04 tiết.Thành phần : Tổ kiểm tra, Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Phan Hữu Trình - Tổng phụ trách Đội.
      2.Kiểm tra hồ sơ sổ sách GV và các tổ chuyên môn.   Thành phần : Phó Hiệu trưởng.
       3. Kiểm tra định kỳ PCGD năm 2014 .Thành phần :  Bùi Thị Tuyết Hạnh-Phó Hiệu trưởng, Lưu Trần Bảo Oanh-Giáo viên phổ cập, Nguyễn Thị Phượng Tổ trưởng VP.
      4. Kiểm tra sổ đầu bài, kiểm tra sổ điểm lớn và xử lý học sinh bỏ học, vi phạm kỷ luật.Thành phần : Bùi Thị Tuyết Hạnh-Phó Hiệu trưởng; Phan Hữu Trình - Tổng phụ trách Đội, Nguyễn Thị Sửu –TBKL; Nguyễn Ngọc Oanh-GVTB; Nguyễn Thị Phượng-Nhân viên phụ trách giáo vụ, Lê Tiến Đạt-Nhân viên Bảo vệ.
      5.Kiểm tra hoạt động Thiết bị: Thành phần : Bùi Thị Tuyết Hạnh-Phó Hiệu trưởng; Tổ trưởng chuyên môn;
      6. Kiểm tra dạy thêm, học thêm tại nhà giáo viên.
Thành phần : Đ/c Phó Hiệu trưởng, TB Thanh tra
Tháng
12.2014
 
1.Kiểm tra học kỳ 1 lớp 9 : Từ ngày 15.12.2014 đến 20.12.2014 có lịch riêng của Sở GD&ĐT ; Kiểm tra học kỳ 1 lớp 6,7,8 : Từ ngày 22.12.2014 đến 27.12.2014 có lịch riêng của trường.Thành phần : Phó Hiệu trưởng,  Tổ trưởng- chuyên môn-Văn phòng, giáo viên.
2.Kiểm tra hồ sơ phổ cập chuẩn bị thành phố kiểm tra phổ cập THCS và Bậc Trung học định kỳ năm 2014.
Thành phần : Bùi Thị Tuyết Hạnh-Phó Hiệu trưởng, Lưu Trần Bảo Oanh-Giáo viên phổ cập, Nguyễn Thị Phượng Tổ trưởng VP.
3.Kiểm kê tài sản, tài chính 0 giờ 00 ngày 01.01.2015.
Thành phần : Đ/c Trần Văn Đệ-Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Phan Hữu Trình-Tổng phụ trách Đội, Đinh Nguyễn Hoài Trang Chủ tịch Công Đoàn, Lê Thị Hồng Hải Trưởng ban Thanh tra, Hồ Thị Thu Hằng-NV Thư viện, Nguyễn Thị Kim Thành-Nhân viên Kế toán, Nguyễn Ngọc Oanh, Giáo viên phòng bộ môn, Trần thị Kim Ân-Y tế, Thủ quỹ, Lê Tiến Đạt-Nhân viên Bảo vệ.
 4.Kiểm tra sổ đầu bài, kiểm tra sổ điểm lớn và xử lý học sinh bỏ học, vi phạm kỷ luật.Thành phần : Bùi Thị Tuyết Hạnh-Phó Hiệu trưởng; Phan Hữu Trình - Tổng phụ trách Đội, Nguyễn Thị Sửu –TBKL; Nguyễn Ngọc Oanh-GVTB; Nguyễn Thị Phượng-Nhân viên phụ trách giáo vụ, Lê Tiến Đạt-Nhân viên Bảo vệ.
5.Kiểm tra hoạt động Thư viện Thành phần : Bùi Thị Tuyết Hạnh-Phó Hiệu trưởng; Tổ trưởng chuyên môn;
6. Kiểm tra dạy thêm, học thêm tại nhà giáo viên.
Thành phần : Đ/c Phó Hiệu trưởng, TB Thanh tra
 7.Kiểm tra học sinh bỏ học.
Thành phần : Đ/c Bùi Thị Tuyết Hạnh-Phó Hiệu trưởng; Nguyễn Thị Phượng - Nhân viên phụ trách giáo vụ.
Tháng
01.2015
 
  1.Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông.Thành phần : Đ/c Trần Văn Đệ-Hiệu trưởng, Bùi Thị Tuýet Hạnh-Phó Hiệu trưởng, Phan Hữu Trình-Tổng phụ trách Đội, Đinh Nguyễn Hoài Trang-Chủ tịch Công Đoàn, Lê Thị Hồng Hải-Trưởng ban Thanh tra, Tổ trưởng chuyên môn-Văn phòng, Nguyễn Thị Phượng-Nhân viên Văn thư, Trần thị Kim Ân-NV Y Tế, Hồ Thị Thu Hằng-NV Thư viện, Nguyễn Thị Kim Ân-Nhân viên Kế toán, Nguyễn Ngọc Oanh-Giáo viên phòng bộ môn.
2.Kiểm tra công tác tài chính, kiểm tra công tác văn phòng. Thành phần : Đ/c Trần Văn Đệ-Hiệu trưởng, Bùi Thị Tuýet Hạnh-Phó Hiệu trưởng, Phan Hữu Trình-Tổng phụ trách Đội, Đinh Nguyễn Hoài Trang-Chủ tịch Công Đoàn, Lê Thị Hồng Hải-Trưởng ban Thanh tra, Tổ trưởng chuyên môn-Văn phòng, Nguyễn Thị Phượng-Nhân viên Văn thư, Trần thị Kim Ân-NV Y Tế, Hồ Thị Thu Hằng-NV Thư viện, Nguyễn Thị Kim Ân-Nhân viên Kế toán, Nguyễn Ngọc Oanh-Giáo viên phòng bộ môn.
 4.Kiểm tra sổ đầu bài, kiểm tra sổ điểm lớn và xử lý học sinh bỏ học, vi phạm kỷ luật.Thành phần : Bùi Thị Tuyết Hạnh-Phó Hiệu trưởng; Phan Hữu Trình - Tổng phụ trách Đội, Nguyễn Thị Sửu –TBKL; Nguyễn Ngọc Oanh-GVTB; Nguyễn Thị Phượng-Nhân viên phụ trách giáo vụ, Lê Tiến Đạt-Nhân viên Bảo vệ.
5.Kiểm tra toàn diện 03 giáo viên( Sinh, Nhạc, Vật lý) ;kiểm tra nề nếp 04 lớp khối 6,7,8,9 và Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra 04 giáo viên; Hiệu trưởng dự giờ 02 tiết; Phó hiệu trưởng dự 04 tiết.Thành phần : Tổ kiểm tra, Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Phan Hữu Trình - Tổng phụ trách Đội.
Tháng
02.2015
 
1.Kiểm tra sổ đầu bài, kiểm tra sổ điểm lớn và xử lý học sinh bỏ học, vi phạm kỷ luật.Thành phần : Bùi Thị Tuyết Hạnh-Phó Hiệu trưởng; Phan Hữu Trình - Tổng phụ trách Đội, Nguyễn Thị Sửu –TBKL; Nguyễn Ngọc Oanh-GVTB; Nguyễn Thị Phượng-Nhân viên phụ trách giáo vụ, Lê Tiến Đạt-Nhân viên Bảo vệ.           2. Kiểm tra hồ sơ sổ sách của cán bộ, giáo viên, nhân viên .
Thành phần :  Tổ trưởng chuyên môn-Văn phòng.
3. Kiểm tra dạy thêm, học thêm tại nhà giáo viên.
Thành phần : Đ/c Phó Hiệu trưởng, TB Thanh tra
Tháng
03.2015
 
1.Kiểm tra kiểm tra toàn diện 03 giáo viên(  Ngữ Văn, Toán, Địa); kiểm tra nề nếp 02 lớp khối 6,7,8,9 và Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra 02 giáo viên và kiểm tra toàn bộ hồ sơ sổ sách của giáo viên; Hiệu trưởng dự giờ 02 tiết; Phó hiệu trưởng dự 04 tiết.Thành phần : Tổ kiểm tra; Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Phan Hữu Trình - Tổng phụ trách Đội, Tổ trưởng, Tổ phó  chuyên môn.
   2.Kiểm tra sổ đầu bài, kiểm tra sổ điểm lớn và xử lý học sinh bỏ học, vi phạm kỷ luật.Thành phần : Bùi Thị Tuyết Hạnh-Phó Hiệu trưởng; Phan Hữu Trình - Tổng phụ trách Đội, Nguyễn Thị Sửu –TBKL; Nguyễn Ngọc Oanh-GVTB; Nguyễn Thị Phượng-Nhân viên phụ trách giáo vụ, Lê Tiến Đạt-Nhân viên Bảo vệ.          
 3. Kiểm tra dạy thêm, học thêm tại nhà giáo viên.Thành phần :
Đ/c Phó Hiệu trưởng, TB Thanh tra
2.Kiểm tra hồ sơ sổ sách GV và các tổ chuyên môn.   Thành phần : Phó Hiệu trưởng.
Tháng
04.2015
 
  1.Kiểm tra toàn diện 03 giáo viên(  Toán ,Tiếng Anh, Ngữ Văn) ; kiểm tra nề nếp 04 lớp khối 6,7,8,9 và Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra 04 giáo viên; Hiệu trưởng dự giờ 02 tiết; Phó Hiệu trưởng dự 04 tiết và kiểm tra toàn bộ hồ sơ sổ sách giáo viên. Thành phần :Tổ Kiểm tra ; Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Phan Hữu Trình - Tổng phụ trách Đội,  Tổ trưởng, Tổ phó  chuyên môn.
2. Kiểm tra rà soát các khoản thu của nhà trường của năm học 2014-2015.Thành phần : Đ/c Trần Văn Đệ - Hiệu trưởng; Nguyễn Thị Kim Thành-NV KT, Trần Thị Kim Ân-NV thủ quỹ, GVCN.
3.Kiểm tra sổ đầu bài, kiểm tra sổ điểm lớn và xử lý học sinh bỏ học, vi phạm kỷ luật.Thành phần : Bùi Thị Tuyết Hạnh-Phó Hiệu trưởng; Phan Hữu Trình - Tổng phụ trách Đội, Nguyễn Thị Sửu –TBKL; Nguyễn Ngọc Oanh-GVTB; Nguyễn Thị Phượng-Nhân viên phụ trách giáo vụ, Lê Tiến Đạt-Nhân viên Bảo vệ.    
4.Kiểm tra học sinh bỏ học.Thành phần : Đ/c Bùi Thị Tuyết Hạnh-Phó Hiệu trưởng; Nguyễn Thị Phượng - Nhân viên phụ trách giáo vụ.  
5.Kiểm tra học kỳ 2 lớp 9 ( từ 13.4 đến 18.4.2015).Thành phần : Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Thanh tra, Tổ trưởng-Tổ phó chuyên môn-văn phòng, giáo viên. 
6. Kiểm tra dạy thêm, học thêm tại nhà giáo viên.Thành phần :
Đ/c Phó Hiệu trưởng, TB Thanh tra.
7.Kiểm tra công tác Đội TN.TP Thành phần: Đ/c Trần Văn Đệ-Hiệu trưởng, Bùi Thị Tuýết Hạnh-Phó Hiệu trưởng,Đinh Nguyễn Hoài Trang-Chủ tịch Công Đoàn, Lê Thị Hồng Hải-Trưởng ban Thanh tra, Hoàng Thị Báu-Cấp ủy.
Tháng
05.2015
 
 1.Kiểm tra học kỳ 2 : Lớp 6,7,8 các môn đề của trường( từ 04.5 đến 14.5.2014 .Thành phần : Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Thanh tra, Tổ trưởng-Tổ phó chuyên môn-Văn phòng, giáo viên.
  2.Kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp THCS tại trường và kiểm tra chéo hồ sơ, học bạ, phiếu liên lạc lớp 6,7,8 .Thành phần : Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Thanh tra, Tổ trưởng-Tổ phó chuyên môn-Văn phòng, giáo viên.
3.Kiểm tra cơ sở vật chất, tài chính, thiết bị, thư viện cuối năm học.  Thành phần: Đ/c Trần Văn Đệ-Hiệu trưởng, Bùi Thị Tuýet Hạnh-Phó Hiệu trưởng, Phan Hữu Trình-Tổng phụ trách Đội, Đinh Nguyễn Hoài Trang-Chủ tịch Công Đoàn, Lê Thị Hồng Hải-Trưởng ban Thanh tra, Tổ trưởng chuyên môn-Văn phòng, Nguyễn Thị Phượng-Nhân viên Văn thư, Trần thị Kim Ân-NV Y Tế, Hồ Thị Thu Hằng-NV Thư viện, Nguyễn Thị Kim Ân-Nhân viên Kế toán, Nguyễn Ngọc Oanh-Giáo viên phòng bộ môn.
4.Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng. Thành phần: Đ/c Trần Văn Đệ-Hiệu trưởng, Bùi Thị Tuýet Hạnh-Phó Hiệu trưởng, Phan Hữu Trình-Tổng phụ trách Đội, Đinh Nguyễn Hoài Trang-Chủ tịch Công Đoàn, Lê Thị Hồng Hải-Trưởng ban Thanh tra, Tổ trưởng chuyên môn-Văn phòng.
5.Kiểm tra xét lên lớp,ở lại lớp, thi lại khen thưởng cho học sinh.  Thành phần : Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Thanh tra, Tổ trưởng-Tổ phó chuyên môn-Văn phòng, giáo viên chủ nhiệm.
6.Kiểm tra học sinh bỏ học.Thành phần : Đ/c Bùi Thị Tuyết Hạnh-Phó Hiệu trưởng; Nguyễn Thị Phượng - Nhân viên phụ trách giáo vụ.  
Tháng
08.2015
 
1.Kiểm tra xét lên lớp sau khi thi lại.
  Thành phần : Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Thanh tra, Tổ trưởng-Tổ phó chuyên môn-Văn phòng, giáo viên chủ nhiệm.
                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 * Nơi nhận:
-Phòng GD&ĐT;      (Để báo cáo)                                     
-Cán bộ, Công chức; (Để thực hiện)
-Lưu VP NTN.                                                        Trần Văn Đệ
 
 
        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 1560

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 79333

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2242191